Какъв вид помещение
желаете да отоплявате?

News

DOpla:  Адиабатни охладители EUCOLD

DOpla: Адиабатни охладители EUCOLD

In the attached file you can find more technical information as well as photos about the evaporative...

Приложения

Корабостроителници
Железопътни работилници
Хангари
Промишлен сектор
Производствени участъци
Хартиена индустрия
Автомобилна индустрия
Спортни съоръжения
Офиси
Хотели
Жилищни сгради
Културни и религиозни
Селскостопански постройки

Какво представлява лъчението?

Лъчението е естествен феномен

В прекрасен зимен ден, когато излезете от сенчесто място и слънчевите лъчи Ви залеят, мигновенно усещате топлина…

EUCERK AND EUCOLD: A WINNING PAIR!!!

EUCERK AND EUCOLD: A WINNING PAIR!!!

The Bergamo-based company Produtech has choosen the radiant heating EUCERK and the evaporative...

Бюлетин

Регистрирайки се в нашия информационен бюлетин, Вие ще получавате най-интересните новости и изменения директно
на Вашия e-mail!