Radyant ısıtma nedir?

Direkt olarak güneşten gelen esnek ve ucuz bir ısınma yöntemidir

Güzel bir kış gününde gölge bir alandan güneşli bir yere geçerken ani bir ısınma hissederiz.Bu heryerde aynı olan havanın ısısından değil direkt olarak güneşin yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan bir ısınmadır.Bu güneşin elektromanyetik enerjisinin içindeki spektrumda taşınan kısa ve uzun dalga boylarındaki infrared ışınlardan yayılan radyant olarak adlandırılan ışımadır.

İnfrared ışınların özellikleri:
1. Her yöne doğru düz hatlar halinde taşınırlar ve sadece bazı malzemeler tarafından yansıtılabilirler;
2. vakum ortamında herhangi başka bir enerji kaynağına ihtiyaç olmaksızın taşınabilirler;
3. hava tarafından absorbe edilmezler;
4. onları anında termal güç haline getiren katı cisimler tarafından absorbe edilirler.

Bugün radyant ısıtma birçok ısıtma sisteminin kalbini oluşturmaktadır,yanlızca sivil kullanım için küçük evlerde değil geniş endüstriyel alanların ısıtılması için de kullanılmaktadır.
Işın yayıcı yüzeylerin ısıtılması istenen alanın üst kısımlarına asılması ile yer, makinalar ve ısıtılması gereken insanlar hava iletim kayıpları olmadan direkt olarak ısınırlar.Isıtılması istenen alanın koşullarına göre ısıtıcılar belirli düzenlerde mekan üzerine asılarak homojen bir ısı dağılımı sağlanır.

Radyant ısıtmanın konveksiyonla ısıtmaya göre avantajları

Aynı konfor koşullarında radyant ısıtma sistemi konveksiyon sistemine göre aşağıdaki avantajları sunmaktadır.

Daha düşük sıcaklık değerlerinde daha yüksek konfor

Oda içerisindeki konfor algısı sanıldığının aksine sadece oda sıcaklığına değil aynı zamanda vücudu saran yüzeyin sıcaklığına da bağlıdır

Yandaki grafikte makinalar içe orta kalınlıktaki kıyafetler ile hava hızının 0.5 m/s den fazla olmadığı bir durum için konfor koşulları analiz edilmiştir.Konvektif bir ısıtma sisteminde konfor 17°C'lik bir hava ve duvar sıcaklığı ile sağlanabiliyorken radyant ısıtma sisteminde 22°C'lik bir ortalama radyant sıcaklık seçilerek bu hava sıcaklığı 15°C'ye kadar düşürülebilmektedir.

Isı kaybının azaltılmasına neden olan düşük sıcaklık farklılığı

Radyant sistem ile ısıtılmış odalarda hava katmanlaşmasının önüne geçilerek odayı ısıtmak için gerekli olan yükün azalması sağlanır.

Yandaki şekilde radyant ve konvektif şekilde ısıtılmış odaların yüksekliği ile havanın sıcaklığının değişimi gösterilmiştir.Buradan da görüldüğü üzere yüksek miktardaki ısı dağılımı konveksiyon sisteminde odaların üst kısımlarının çok yüksek sıcaklıklara ulaşmasına neden olmaktadır.Radyant sistemde ısı tavan kısmındaki havanın sıcaklığını arttırmak yerine alt kısımlarda yoğunlaşmaktadır.Bu sebepten dolayı radyant sistem özellikle yüksek binalarda başarılı sonuç vermektedir.

Hava hareketi yoktur,bu nedenle havada asılı toz zerrecikleri oluşmaz

Konveksiyon sistemlerinde havalandırma olması nedeniyle oda içerisinde bulunan zararlı veya zararsız toz ve diğer partiküller havada asılı kalırlar.

Radyant sistemlerde hava hareketi yoktur.Bu özellik radyant sistemlerin her türlü bina ve üretim alanı için adaptasyonunu mükemmel seçim haline getirmektedir.Her bir oda için özelliklerine ve gerçekleştirilen aktivite durumuna göre en uygun sistemi seçmek tasarımcının tercihidir.

Çevreyi korumayı ve insan kaynaklarının sağlığını düşünen firmalar iki yönde çalışan bir endüstriyel ısıtma sistemini seçmelidirler :atmosfere bırakılan zehirli atıkların emisyon değerlerinin azaltılması ve günümüzün üçte birinden fazlasını geçirdiğimiz çalışma alanı için en yüksek konforun sağlanması.Radyant sistemlerde ısı gaz brülörleri tarafından üretilmektedir:gaz yanma atıklarının çok düşük çevresel etkisi olması nedeniyle temiz enerji olarak bilinmektedir.Çalıştığımız yer için teknolojinin avantajlarını değerlendirebiliriz:-hareket halindeki sıvıların olmayışı zararlı hava akımların olmaması ve toz hareketi olmaması anlamına gelir;-yüksek ve alçak kısımlarda az sıcaklık farkının olması hava içinde katmanlaşmayı ve katı yüzeylerde yoğuşma oluşumunu azaltır;-zorlanmış sıcak hava hareketlerinin olmayışı doğru miktardaki oksijenin bulunmasını sağlar.

Düşük ısıl atalet

CARLIEUKLIMA radyant sistemleri genellikle düşük bir termal atalete sahip olduklarından dolayı çok kısa sürede tam kapasiteye ulaşmakta ve bu nedenle konveksiyon sistemlerine göre çalışma sürelerini azaltmaktadırlar.

Bölgesel ısıtma imkanı

Bütün alanı ısıtmadan tek bölgeyi veya iş istasyonunu ısıtmak mümkündür.Geniş çalışma alanları şu fonksiyonlara göre organize edilmişlerdir:yönetim alanları,üretim alanları,depolama alanı,geçiş yolları.Bu bileşenlerden her birinin diğerleri ile organik bir bağ içerisinde,enerji gereksinimleri bile değişik birbirlerinden farklı kimlikleri vardır.Örneğin operatörleri olan bir üretim departmanının geçiş yollarında gerekli olmayan sabit bir sıcaklığa ihtiyacı vardır.Birbirinden yapı elemanları ile ayrılmamış ve izole edilmemiş farklı ısıtma ihtiyacı olan çalışma alanların ısıtması çoğu zaman çözümü zor bir fiziksel durumdur.Bu gibi durumlarda geleneksel ısıtma sistemlerinin kullanımı yetersiz ve dağılmış olabilmektedir:istediğimiz yerde çok az,ihtiyacımız olmayan yerde ise fazla ısınma gibi.Bugün yeni radyant teknolojileri tüm bu limitlerdeki gereksinimleri:brülörler,radyant hatları ve elektronik cihazlar vasıtasıyla statejik bir mühendislik uygulaması sayesinde karşılayabilmektedir.

Yakıt tasarrufu

Radyant ısıtma tekniğinin en güçlü yanlarından birisi çok büyük tasarrufları mümkün kılmasıdır.Aynı güce sahip diğer sistemler ile karşılaştırıldığında gelişmiş bir performans sergilemektedir (%45 den bile daha fazla):

- daha düşük oda sıcaklığı nedeniyle daha az ısı kaybı;
- sıcaklık katmanlaşması olmadığından dolayı daha az ısı kaybı;
- düşük ısıl atalet nedeniyle daha az sistem çalışması;
- bölgesel ısıtma olanağı,sadece gerekli olduğunda sistemi devreye alma.

Sistemin tam kapasite ile çalışma gücüne ulaşma süresinin kısalığı ve marjinal derecede düşük bakım giderlerinin olması CARLIEUKLIMA'nın işletme maliyetlerini düşürmedeki ekonomik resmini tamamlamaktadır.

CONVENZIONE

IRRAGGIAMENTO