Новини

НОВА БОЛНИЦА В БУРГАС – БЪЛГАРИЯ

01 August 2012
НОВА БОЛНИЦА В БУРГАС – БЪЛГАРИЯ

CARLIEUKLIMA РЕАЛИЗИРА ПРЕСТИЖЕН ПРОЕКТ, СЪЧЕТАВАЩ ВИСОК ВЪТРЕШЕН КОМФОРТ С НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ.

Болничният комплекс бе изграден на брега на Черно море и бе завършен в края на месец Юни 2012 година. Сградата има 8 етажа с приблизителна площ от 1500 м² на всеки от тях. На всяко ниво има над 35 основни помещения, които включват болнични стаи, лекарски кабинети, манипулационни, лаборатории, реанимации, операционни зали и др.

CARLIEUKLIMA, заедно със своя партньр от България "TFS Consult", преминаха през всички етапи на инвестиционния процес: идейна фаза, проектиране на климатичните системи, производство, монтаж, пуск, технологични и експлоатационни изпитания.

Полезна и изключитено важна бе техническата информация, която предостави CARLIEUKLIMA на своите партньри от България относно функционирането на таванната лъчиста климатизация EUKLIMA METAL и специфичната обработка на въздуха. Като резултат бе изпълнено заданието на клиента за покриване на високите стандарти за качество и хигиена на вътрешната среда и за намаляване консумацията на енергия.

Лъчистата климатична система EUKLIMA METAL предложена от  CARLIEUKLIMA, бе монтирана в почти всички помещения, включително в реанимационните и операционните зали. Това оптимизира и повиши характеристиките на тази система за отопление и охлаждане и доведе до:

-повишаване на лъчистата мощност
-лесна инспекция и подръжка
-намаляване на шума в сградата
-модулност и гъвкавост към всички останали дейности
-съвместимост и адаптивност към архитектурните и строителни изисквания.

CARLIEUKLIMA достави, монтира върху покрива и въведе в експлоатация и останалите елементи на системата: съвременни енергоспестяващи въздух/вода термо-помпени агрегати; климатични камери за обработка на въздуха, оборудвани с рекуператори и антибактериални филтри; високо-селективна соларна инсталация и др.

Специалистите от CARLIEUKLIMA, създадоха и внедриха Система за Билдинг Мениджмънт /BMS/, която да следи и управлява всички елементи на климатичната система: котли; термо-помпи; чилъри; въздухо-обработващи машини; рекуператори за възстановяване на енергия; соларни панели; хидравличен баланс и регулиране на температурата в лъчистите панели и др.

В прикачения файл, Вие ще откриете чертежи и снимки, които проследяват процеса по проектиране и монтаж на системата EUKLIMA METAL .