Организация

Научни изследвания и развитие

CARLIEUKLIMA Srl постоянно развива нови идеи, които се пораждат от дълбоките познания на отрасъла и които преминават през личния опит. Преди да се предложат на пазара, новите продукти се тестват в работна обстановка.

Новите изделия се разработват от Отдела за Изследвания и Развитие, който изготвя проектната документация, изработва прототипа и извършва функционалните изпитания на промишлените образци.
За задълбочаване на теоритичните познания, нашите служители намират подкрепа от престижни Италиански Университети. Много е важно и сътрудничеството ни със стратегически индустриални партньори и основни доставчици.

Всички наши продукти са в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване. Подобряваме качеството на материалите, усъвършенстваме системите за управление и оптимизираме предоставяните услуги.

Проектиране на отоплителните системи

CARLIEUKLIMA Srl предоставя на клиентите си работа до ключ. Процеса започва от проектирането на обекта, преминава през фазата на изпълнение и приключва след техническите изпитания. Техническият отдел е готов да предложи оптимално решение за всеки конкретен случай, независимо дали трябва да се отопли малка зона или да се изгради цялостна инсталация. Специално внимание се отделя на контролната система (хардуер и софтуер), която осигурява равномерност на отоплението в големи и малки идустриални помещения.

При реализацията на нов обект, CARLIEUKLIMA Srl предоставя своето ноу-хау на всеки, който се нуждае от техническа помощ. Ние винаги сме готови за открит диалог по всички въпроси, свързани с методология и пресмятане на топлинните загуби, избор на конкретно оборудване и възможности за монтаж.

За улеснение на клиентите създадохме опростена процедура за определяне на системата за отопление и изготвяне на идеен проект.