История

Удачен съюз

CARLI MARIO SpA бе солидна компания, със специализация в металообработката и по-конкретно - в областта на вентилацията, отоплението и климатизацията.

EUKLIMA srl бе млада, динамична компания, която се занимаваше с проектиране и разработване на лъчисти отоплителни системи за индустрията и електронни системи за техния контрол и управление/хардуер и софтуер/.

Когато дойде време за преоценка на собствените си системи за отопление, CARLI MARIO SpA се сблъска с доста проблеми при избора на най-подходящи технологични решения, необходимите за това инвестиции и внедряването на нови продукти в производството.

В тези условия, CARLI MARIO SpA се нуждаеха от най-високите стандарти, с които разполагаше пазара и те осъзнаха, че тяхното превъзходно know-how и значителен опит в сферата на леката металообработка би била добра отправна точка за разширяване на работата им в сектора на индустриалното отопление.

Нуждата от въвеждане на нови решения за техните собствени отоплителни системи ги отведе до необходимостта да търсят сътрудничество с партньор, който има солиден опит и технически познания в тази област. Този партньор те откриха в лицето на EUKLIMA srl.

Това партньорство доведе до сливането на двете компании в CARLIEUKLIMA Srl.

Еволюция

Основно направление в работата на CARLIEUKLIMA Srl бе производството на отоплителни системи за големи помещения и лъчистите системи за отопление се оказаха най-ефективната технология за такъв вид обекти, където вътрешния микроклимат трудно се управлява.

CARLIEUKLIMA Srl инвестира много в тази област и като резултат стана първата италианска фирма, получила СЕ сертификат за лъчисти лентови отоплителни системи. След това продължи да се развива, като обогати производството си с тръбни излъчватели, лъчисти панели, генератори за топъл въздух, въздушни бариери и монтажни профили.

Придобитият солиден опит в лъчистите системи за отопление, както и вниманието, отделено за икономия на енергия, доведоха CARLIEUKLIMA Srl до необходимостта да развива и производства за използване на слънчева енергия и възобновяеми енергийни източници. В наши дни производствената ни гама се обогати с продукти за лъчиста климатизация, която включва лъчисти панелни и лъчисти подови системи.